DIVEMASTER

De opleiding tot Divemaster is de eerste stap in de professionele duikwereld. De opleiding toto Divemaster is de basis voor een professionele carrière en moet daarom niet onderschat worden.

Het geven van de PADI / NAUI Divemaster cursus bestaat onder andere uit het leren op een hoger niveau. De vaardigheden voor het oplossen van problemen die geleerd zijn tijdens de

PADI / NAUI  Rescue Diver opleiding worden verder ontwikkeld. Preventie van ongevallen, de organisatie op de plaats van een ongeval, toezicht houden op leerlingen en gebrevetteerde duikers worden allemaal behandeld. De nadruk ligt op de omgang met problemen, op het bekijken van meerdere oplossingen en het kiezen van de beste mogelijkheid.

Ook wordt er ingegaan op attitude en beoordelingsvermogen. Dit kan uiteenlopen van professioneel gedrag en persoonlijke gezondheid tot zeer fundamentele waarden, zoals eerlijkheid. In het beoordelingsvermogen wordt gebruik gemaakt van attitude, ervaring, theoretische kennis, deductie en intuïtie om problemen te kunnen oplossen en het nemen van beslissingen.

Met dit brevet kan je, als je dat wilt, al de wereld over gaan zwerven en bij elke PADI duikschool solliciteren.

 • Je werkzaamheden zullen daar het assisteren van de instructeur en het onder water rondleiden van gebrevetteerde duikers zijn.
 • De theorie kan best pittig zijn want na deze cursus weet je op papier net zoveel als de instructeur.
 • Je zal zeker veel duiken gaan maken om de ervaring met studenten om te gaan op te doen.
 • Maar ook ga je alle ins en outs van een duikschool ervaren.
 • Zo zal je ook flessen aan het vullen zijn, chauffeur spelen en aan het schoonmaken zijn.
 • Maar natuurlijk niet het drankje bij de debrief vergeten!

De opleiding :

De cursus bevat 9 theoriemodules met de volgende onderwerpen

 • de rol en de eigenschappen van een Divemaster
 • toezicht houden op algemene duikactiviteiten van gebrevetteerde duikers
 • het assisteren bij leerlingen in opleiding
 • introduktie tot de duiktheorie
 • decompressie theorie en duiktabellen
 • programma’s welke door de Divemaster gegeven worden
 • de omgang met risico
 • duiken als bedrijfstak
 • uw carriere in het duiken

De examens gaan over de volgende onderwerpen :

 • fysica
 • fysiologie
 • uitrusting
 • decompressie theorie & RDP
 • duikvaardigheden en omgeving
 • programma ‘s welke een Divemaster mag geven
 • toezicht houden op gebrevetteerde duikers
 • assisteren bij d eopleiding

Verder moeten onderstaande watervaardigheids- en uithoudingsvermogenstesten binnen een bepaalde tijd worden uitgevoerd :

 • 400 meter zwemmen
 • 15 minuten watertrappen
 • 800 meter snorkelen
 • 100 meter vermoeide duiker slepen

Daarnaast zijn er de volgende praktijktoepassingen :

 • het leren van 20 vaardigheden uit de Open Water Diver cursus op demonstratieniveau
 • het op individuele basis maken van een noodassistentieplan van een duikstek
 • het in groepsbasis maken van een onderwaterkaart van een duikstek
 • het al buddybreathend wisselen van de uitrusting met de buddy
 • het stage lopen met cursisten en gebrevetteerde duikers of het doen van een aantal rollenspelen

Welke vereisten worden gevraagd :

 • minimum leeftijd 18 jaar
 • in het bezit zijn van een Advanced Open Water Diver brevet of gelijkwaardig
 • in het bezit zijn van een Rescue Diver brevet of gelijkwaardig
 • in het bezit zijn van een Emercency First Response brevet of gelijkwaardig
 • in het bezit zijn van een door een arts getekende medische verklaring
 • minimaal 20 gelodgde duiken voor aanvang van de cursus en minimaal 60 gelogde duiken voor brevettering

Kosten :

 • dit is inclusief ; gebruik van zwembad, Divemaster manual
 • echter exclusief: toegang tot het buitenwater, brevet.
 • Diverse materialen zijn verder verplicht om te hebben, deze materialen kunnen worden aangeschaft tegen een meerprijs
 • verder wordt er geacht dat men over een eigen uitrusting beschikt en zelf zijn fles vult. Uitzonderingen in overleg

Duur:

 • de opleiding neemt veel tijd in beslag. De een is 2 maanden bezig, de ander doet er een half jaar over. De agenda wordt in onderling overleg bepaald.