Onderhoud em keuring

Buiten het verzorgen van duikopleidingen, verhuur van duikmaterialen en verkoop van duikartikelen, verzorgen wij service- en onderhoudsbeurten van duikmateriaal en keuring van duikflessen.Hieronder geven wij nader uitleg wat wij specifiek voor u kunnen betekenen..

Automatenservice
Een ademautomaat heeft eens per jaar of na ongeveer 50 duiken een servicebeurt nodig, ook hiervoor kun je bij ons terecht. Zo kun je de kans op storingen van je duikmaterialen zo klein mogelijk houden. Wij zorgen er voor dat gekwalificeerde vakmensen de duikmaterialen op de voorgeschreven wijze te onderhouden en indien nodig te repareren. Deze vakmensen worden jaarlijks door de leveranciers bijgeschoold in hun kennis. Op deze wijze houden wij ons kwaliteitspeil hoog en wordt de kwaliteit eveneens geborgd. Over het algemeen duurt een automatenservice maximaal 2 weken (afhankelijk van de drukte en of alle onderdelen voorradig zijn).

Een servicebeurt omvat de volgende (standaard) werkzaamheden:

  • Demontage;
  • Inspectie materialen op gebreken;
  • Reiniging metalen met ultrasoon/ kunststof delen met water en zeep;
  • Vervangen O-ringen/ Assemblage;
  • Afstellen middendruk/ ademweerstand;
  • Werkingstest.

Duikflessen
Duikflessen moeten om de 5 jaar hydrostatisch worden gekeurd.

De hydrostatische keuring is in Nederland zoals hierboven overschreven verplicht om de vijf jaar. De huidige keuringsdatum vindt u op de hals van de duikfles. De keurder van het stoomwezen controleert uw duikfles op drukbestendigheid, roest en vervuiling. Mochten al deze zaken in orde zijn krijgt u een nieuwe “keuringsstempel” op uw duikfles waarmee u de komende vijf jaar mee kunt duiken.

Via onze website houden wij u op de hoogte van de data waarop u uw fles(sen) kunt inleveren.